Skip to main content

Bara arbetsdagar räknas när arbete i Sveriges ska räknas som uthyrning. Det framgår av ett förtydligande hos Skatteverket. Förtydligandet har bäring på 183-dagarsregeln.

Den så kallade 183-dagarsregeln innebär att lön som en arbetstagare från ett annat EU-land får inte är skattepliktig om arbetstagaren vistas i Sverige under högst 183 dagar under en tolvmånadersperiod.

Från 1 januari 2021 gäller att 183-dagarsregeln inte längre kan tillämpas när det är fråga om en uthyrningssituation vid ett tillfälligt arbete i Sverige. Det innebär att när arbetskraft hyrs ut ses uppdragsgivaren i Sverige som den ekonomiska arbetsgivaren.

Men arbete som utförs i Sverige under högst 15 dagar i följd ses inte som uthyrning av arbetskraft. Detta gäller om arbetet i Sverige sammanlagt inte överstiger 45 dagar under ett kalenderår.

Det nya är att 27 oktober gjorde Skatteverket ett förtydligande. Förtydligandet innebär att när antalet dagar beräknas ska bara arbetsdagar räknas med. Det innebär att lediga dagar, till exempel under en helg eller annan ledig tid, inte ska räknas med. Detta gäller oavsett om den tiden tillbringas i Sverige eller i utlandet.

I sammanhanget spelar det ingen roll om arbetet utförs för en och samma arbetsgivare eller för flera olika arbetsgivare.

Här finns Skatteverkets förtydligande

Den som bor utomlands och arbetar i Sverige betalar normalt skatt i Sverige för sin arbetsinkomst. Man kan ansöka om SINK, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, hos Skatteverket. Den som har SINK betalar för närvarande 25 procent i skatt.

SINK är en definitiv källskatt. Det innebär att inga avdrag medges.