Skip to main content

Under hösten infördes karens för företag som söker korttidsstöd. De skärpta reglerna påverkar många företags möjligheter att få stöd.

När det tillfälliga stödet för korttidsarbete upphörde sista september ändrade Tillväxtverket sina bedömningar utifrån de nya förutsättningar och en karensregel infördes.

Regeln innebär att företag som fått stöd under 2020 års lagstiftning omfattas av 24 månaders karens. Företag som enbart fått stöd under 2021 års lagstiftning (även om stödet tilldelats för december 2020) omfattas inte av karens.

Kontentan är att de allra flesta företag omfattas av karens och karens gäller från sista stödmånaden i 2020-stödet.

Resultats systertidning Balans ger dig listan över de exempel Tillväxtverket tagit fram för att tydliggöra hur karensen fungerar i det ordinarie stödet.

Läs mer på Balans webb: 9 exempel – så slår karenskravet vid korttidsstöd