Skip to main content

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2024 till 57 300 kr. Det är en höjning med 4 800 kr jämfört med 2023. Det betyder bland annat att högsta sjukpenninggrundande inkomst blir 573 000 kr (10 pbb) och att det skattefria traktamentsbeloppet blir 290 kr för 2024.

Prisbasbeloppet 2024 grundas på ändringar i det allmänna prisläget mellan juni 2022 och juni 2023. Det beräknas av SCB och fastställs av regeringen.