Skip to main content

Från 1 juli 2023 kan arbetsgivare erbjuda anställda att ladda sina elbilar gratis på arbetsplatsen utan att det uppstår en skatteförmån för den anställde. Bestämmelsen gäller under perioden 1 juli 2023 till 30 juni 2026.

De fordon som omfattas är personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel.

Både rena elbilar och laddhybrider omfattas, och det har ingen betydelse om det är den anställdes bil eller om det är en förmånsbil.

Gäller laddning vid arbetsplatsen 

För skattefri laddning krävs att elen kommer från en laddningspunkt/eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen.

Det blir alltså inte skattefritt att ladda vid t ex publika laddstationer även om arbetsgivaren betalar för laddningen.

Laddning vid bostaden inte skattefri

Personer med arbetsplats i bostaden gör i normalfallet inte arbetsresor. Att låta laddning vid bostaden vara skattefri skulle därför inte underlätta arbetsresor med eldrivna fordon, utan i stället subventionera andra resor än arbetsresor mellan arbetsplats och bostad, vilket inte är tanken med de nya reglerna.

Därför är laddning vid arbetsplatsen när den anställdes bostad är arbetsplatsen, alltså inte skattefritt enligt de nya reglerna.

Gäller inte näringsidkare

Enskilda näringsidkare och personer som är delägare i handelsbolag betraktas inte som anställda, utan som näringsidkare, och omfattas därför inte av skattefriheten.