Skip to main content

Revision

Revision är så klart en stor del av det vi gör.

Den är lagstadgad och beroende på din omsättning, antal anställda och balansomslutning så kanske du är tvungen. Men, det gäller att se en revision för vad den är – en garanti på att din årsredovisning stämmer. En ren revision är ett kvitto på att det går så bra som du redovisat i bokslutet.

Det garanterar vi när vi gjort en revision, och då vet dina leverantörer och kreditbolagen att du är att lita på. Och du får det förtroende du behöver för att göra goda affärer.
Utöver det som revision innebär praktiskt, så får du alltid vår åsikt. I en revision så ser vi dina flöden, vart dina pengar går och hur mycket, var de binds upp och var de försvinner – och givetvis möjligheterna att förändra och förbättra.

Det kan gälla skatter, låg omsättning av lager, för hög arbetsinsats för produkt eller tjänst i relation till vinst och så vidare. Efter en revision så ser vi vad du kan göra för att i slutändan öka lönsamheten och tjäna mer pengar.

Vi tycker det ska ingå i en revision – när vi ändå ser vad du gör så tipsar vi om vad du kan göra bättre.

Hör gärna av dig om du vill veta mer!