Skip to main content

Utbildning

Ibland är det bättre att lära sig själv och det kan vi också hjälpa till med.

Vid behov håller vi kurser eller temakvällar för att förbättra våra kunders kunskaper inom till exempel bokföring, redovisning, moms- och skattehantering samt i att läsa och tyda bokslut och årsredovisningar. Antingen för ett flertal kunder, eller bara för dig, din företagsledning eller ekonomiavdelning.

Kunskap är dessutom trygghet – att vara säker på att man gör rätt, och att man läser och tolkar rätt. Flera av våra kunder har uttryckt önskan om att lära sig mer och att få bättre koll på siffror och summor, så framöver fattar vi emellanåt pekpinnen och ställer oss vid katedern. Ibland blir det mer grundläggande, och ibland mer djupgående.

Är det några kunskaper du eller din personal saknar, något som behöver fräschas upp? Vi informerar så klart om det här på vår webbplats, men hör gärna av dig så vet vi att du är intresserad!